Általános Szerzödési Feltételek

A Szolgáltató Online Felület Általános Szerződési Feltételei

1. A Szolgáltató (a továbbiakban: Papp Optika., vagy Eladó) adatai

Név: PAPP OPTIKA N. 01 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Képviseli: Szabóné Hüse Mónika Brigitta ügyvezető
Bejegyző Bíróság neve: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 09 09 005336
Székhely: 4024 Debrecen, Vár u. 10/C. fsz. 2.
Adószám: 11555535-2-09
Közösségi adószám: HU11555535
Telefon: +36 52/537-237
E-mail cím: centrum@pappoptika.eu
Számlavezető pénzintézet: Erste Bank Zrt.
Számlaszám: 11993001-02319933-00000000
Tárhely szolgáltató neve: CTS-INFORMATIKA Kft.
Tárhelyszolgáltató címe: 4029 Debrecen, Maróthy Gy u 5.
Tárhelyszolgáltató elérhetősége: cts@cts.hu

2. Általános információk

Üdvözöljük a Papp Optika által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.pappotika.eu weboldalon (a továbbiakban: Honlap vagy Weboldal) elérhető szolgáltatások érintett igénybevevő (a továbbiakban: Vevő) által történő feltételeit. Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF, illetve a Honlapon fellelhető szolgáltatások a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége/gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre, civil szervezetre, egyházi jogi személyre, társasházra, lakásszövetkezetre, mikro-, kis- és középvállalkozásra (a továbbiakban: Fogyasztó) egyes pontokban eltérő feltételeket állapít meg a vállalkozásokra vonatkozóakhoz képest. Ebben az esetben a Fogyasztóra az eltérő szabályok vonatkoznak, amelyeket az Eladó minden esetben az adott terméknél jelez a Vevők számára. A Honlap használatához szükséges azon technikai információt, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Honlap Felhasználója a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

3. A pappoptika.eu honlapon folytatott tevékenység

Az Eladó a Honlapon üzleti tevékenysége során kontaktlencsék és egyéb áruk értékesítését folytatja. Az Eladó magatartási kódexnek nem vetette alá magát.

A Honlapon történő vásárlás feltétele, hogy a Vevő magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Online ÁSZF-et, amelyről a megrendelés menete folyamán jognyilatkozatot tesz. Jelen Online ÁSZF elfogadásával a Vevő elfogadja, hogy a webáruházban történő megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után.

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

A Vevő a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni károkért és nem vagyoni sérelemért a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget károsító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Az Eladó – az esetlegesen általa igénybe vett közreműködőért való felelőssége kivételével – kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért és a Vevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

4.2. Szerzői jogok

A Honlap szerzői művek és más tartalmak sajátos összeállítása, amely a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7.§-a alapján gyűjteményes műként védelemben részesül. A védelem a gyűjteményes művet megilleti akkor is, ha annak részei, tartalmi elemei nem részesülnek, illetve nem részesülhetnek szerzői jogi védelemben. A gyűjteményes mű egészére a szerzői jog használata a Papp Optikát illeti, ez azonban nem érinti a gyűjteménybe felvett egyes művek szerzőinek és kapcsolódó jogi teljesítmények jogosultjainak esetleges önálló jogait. A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelemben vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Az Eladó a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruház felületén, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak.

Amennyiben a webáruház tartalmát harmadik személy/ek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadáson, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon a webáruház üzemeltetőjének, vagyis az Eladónak az engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleli az Eladó, másolt képenként, oldalanként vagy egyéb tartalmakként napi 200.000, -Ft + Áfa, azaz kettőszázezer forint plusz áfa kötbért köteles fizetni a jogtalan felhasználó az Eladó részére. Tilos minden olyan tevékenység, amely az Eladó adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére, forráskódjának visszafejtésére, stb. irányul.

5. Megrendelés

A Honlapon keresztül történő böngészéshez és megrendeléshez a Vevőnek nem szükséges regisztrálnia.

A Szolgáltató a szolgáltatás hatékonyságának növelése érdekében a regisztrált Felhasználók adatait az utolsó időpontfoglalást követően is tárolja, hozzájárulás visszavonását követően törli, megkönnyítve ezzel a Felhasználó későbbi, ismételt időpont foglalási folyamatát, segítve, hogy a rendszeres, visszatérő Felhasználók kevesebb adminisztratív teher mellett tudjanak időpontot foglalni.

Regisztráció során a Vevőnek az alábbi adatait szükséges megadnia:

a. Név

b. E-mail cím

c. Jelszó

A Vevő a termékek nevéről, bruttó áráról a Honlapon, az adott termék nevére kattintva informálódhat. Az Eladó az árváltoztatás jogát fenntartja. Árváltozás esetén a már megrendelt áru a rendeléskori áron kerül kiszállításra.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon, munkaidőben történik. Amennyiben a Vevő ezen időintervallumon kívül adja le megrendelését, az a következő napon kerül feldolgozásra.

5.1. A Honlapon történő rendelés menete

A Vevőnek a megrendelés leadásához a megrendelni kívánt termékeket először a kosarába kell helyeznie a termék dioptriájának valamint görbületének megadását követően, amit a kiválasztott termék mellett elhelyezett „Kosárba teszem” gombra kattintva tehet meg. A kosárba több termék is elhelyezhető.

A kosár tartalma megtekinthető a képernyő jobb felső sarkában található bevásárlókocsit ábrázoló gombra kattintva. A kosár tartalma a terméknév mellett megjelenő számlálóval növelhető illetve csökkenthető, valamint a terméknév mellett található piros X megnyomásával törölhető. Amennyiben a Vevő a kosár tartalmát meg kívánja rendelni, abban az esetben a képernyő jobb oldalán található átvételi módok közül történő választást követően a „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomása szükséges.

A pénztár megjelenő megrendelési adatlapot a Vevőnek ki kell töltenie ahhoz, hogy megrendelését el tudja küldeni az Eladó részére. Az adatlapon megjegyzést is fűzhet a megrendeléséhez, illetve ezen a felületen kell kiválasztania a kívánt fizetési módot is.

A kosárban a rendelés összegétől függően, a megrendelés kiszállításának költségét a rendszer automatikusan kiszámolja és hozzáadja a termék árához.

Ha a Vevő már nem szeretne tovább nézelődni a Webáruházban, akkor megrendelésének elküldéséhez el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket, illetve az Adatkezelési Tájékoztatót – az erre szolgáló jelölőnégyzet kipipálásával – és a „Megrendelem” feliratra kell kattintania. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva a Webáruház felülete automatikusan tájékoztatja a Vevőt arról, hogy megrendelése sikeres volt, melyről az Eladó e-mailben is tájékoztatja a Vevőt a 5.3. pontban leírtaknak megfelelően.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Honlapon illetve telefonon történő vásárlás esetén a jelen Online Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint a megrendeléssel a Vevő vételi ajánlatot tesz, amelynek visszaigazolásával jön létre az adásvételi szerződés az Eladó és a Vevő között. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az elektronikus úton megtett jognyilatkozattal jön létre.

Az Eladó a Vevő megrendelésének megérkezését a Vevő felé elektronikus úton 48 órán belül visszaigazolja automatikus elektronikus levél megküldésével. Amennyiben a megküldött válaszlevélben rögzített adatok nem felelnek meg a Vevő által leadott megrendelésnek, azt a Vevő köteles az Eladó részére elektronikus válaszlevél formájában 1 napon belül jelezni.

Az Eladó felhívja minden Vevő figyelmét arra, hogy előfordulhat, hogy a honlapon elérhető termék a megrendelést követően mégsem áll az Eladó rendelkezésére. Ebben az esetben az Eladó levélben és telefonon értesíti a Vevőt arról, hogy a megrendelést nem tudja teljesíteni. Ebben az esetben a megrendelést az Eladó törli, és a Vevőt a törlésről is értesíti.

Amennyiben a visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól, azaz nem köteles átvenni, megvenni a terméket. Az Eladó visszaigazoló e-mailje tartalmazza a Vevő megrendelésével kapcsolatos adatokat. A visszaigazoló e-mail megküldéséig a Vevő jogosult a vételi ajánlatát visszavonni az Eladó részére megküldött e-mail útján vagy a központi ügyfélszolgálatra történő telefonhívással.

5.3. Adatbeviteli hibák javítása

A Vevőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Eladó részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a piros „X” gomb használatával, a darabszámot pedig a kívánt mennyiség pontos begépelésével tudja megadni).

5.4. A szerződés létrejötte

Szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség. A megkötött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak.

5.5. A szerződés iktatása

A Honlapon keresztül megkötött elektronikus szerződés nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem férhető hozzá.

5.6. Fizetés, termékek ára

5.6.1. Fizetési módok

Az Eladó a megrendelt termékek fizetésére az alábbi fizetési módokat biztosítja:

a. Előre utalással

b. Utánvéttel – utánvéttel történő fizetés esetén az Eladó 500, – Ft-os utánvételi felárat számít fel.

A választott fizetési módtól a Vevő csak az Eladó előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a kiszállított termék vételárát a Vevő nem tudja megfizetni, vagy az áru az Eladónak fel nem róható okból nem adható át, a Vevő köteles az Eladónak az áru rendelkezésre állításával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megtéríteni.

5.6.2. Termékek ára

A termékek vételára a Webáruházban az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon kerül feltüntetésre, mely vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A termékek ára magyar forintban (HUF) értendő.

Az árváltoztatás jogát az Eladó fenntartja és a Webáruház felületén jelentkező esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek. Az árlistákban előforduló esetleges hibákért megértésüket kérjük! Az Eladó fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat. Ez esetben a módosítást megelőzően leadott rendeléseket, a módosítást megelőző feltételekkel és áron teljesíti a Vevő részére. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függnek az aktuális beszerzési lehetőségektől is.

Az Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl. 0 Ft, 1 Ft). Ilyen esetekben az Eladó nem köteles a terméket a weboldalon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni.

Hibás ár feltüntetése esetén az Eladó a rendelés visszaigazolásában (telefonon történő 2. visszaigazolás) ajánlja fel a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vevő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

5.8. Számla

Az Eladó papíralapú számlát állít ki, amelyet legkésőbb a termék átadásakor a Vevő rendelkezésére bocsát.

5.9. Átvétel

A Vevő a megrendelt árut a rendeléskor kiválasztottaknak és az Eladó által visszaigazoltan elfogadottaknak megfelelően személyesen vagy a Vevő megadott szállítási címén a visszaigazoló e-mailben jelzett időintervallumban futárszolgálat által történő házhozszállítás keretében veheti át.

5.10. Szállítás

5.10.1 Szállítók

Az Eladó a megrendelt termékek kiszállítását GLS General Logistics Systems Hungary Csomag- Logisztikai Kft. (Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., Cg. 13-09-111755, adószám: 12369410-2-44) megbízásával végzi.

5.10.2. Kiszállítási díjak

A kiszállítás díja, Magyarország területére 1.500, – Ft.

5.10.3. Kiszállítás módja

A GLS Hungary csomagkézbesítésre vonatkozó hatályos információk a https://glsgroup. eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek weboldalon olvashatóak.

A küldemény átvételekor mindenféleképpen alaposan ellenőrizze a küldemény külső csomagolását! Abban az esetben, ha bármilyen sérülést tapasztal a küldemény csomagolásán, vagy már olyan jellegű a sérülés, amely a beltartalmat képző termék sérülésére is okot ad, akkor mindenféleképpen még átvétel előtt készítsenek a futárral jegyzőkönyvet, vagy természetesen jogában áll súlyos sérülés esetén a küldemény átvételét megtagadni. Sérült küldemény esetén a további kárügyintézés és a panasz elfogadásának feltétele, hogy a készült jegyzőkönyv mellett a szállítólevélen mindenféleképpen tüntessék fel, hogy „a termék sérülten érkezett”, valamint, ha megtagadja az átvételt, akkor írják rá a csomagra is, hogy „átvételt sérülés okán megtagadta”.

Ha címzett a küldeményt sérülten jegyzőkönyv nélkül veszi át, vagy fent leírtakat nem teljesíti sérülés esetén, akkor már sem a szállítmányozó, sem pedig a feladó nem tudja a panaszt befogadni, mivel ekkor már nem igazolható egyértelműen a szállítási sérülés, vagyis a terméken keletkezett sérülés helye, módja és ideje.

Rendelkezések

A webáruházban rendelt termékek kiszállítási sikertelensége – legyen az bármelyik szállítmányozó – és ezáltal a megrendelés nem teljesítése nem róható fel a feladó részére abban az esetben, ha

 • a megrendelő által megadott szállítási cím nem megközelíthető a szállító által használt gépjárművek bármelyikével,
 • a megrendelő rossz szállítási címet, telefonos elérhetőséget adott meg feladó részre,
 • a megrendelő egyéb saját hibája, problémája okán nem veszi át a küldeményt.

Szállítási sérülések

Az Eladó minden esetben meggyőződik arról, hogy a feladott áru sértetlen és a csomagolás megfelelő, melyről fényképfelvételt is készíthet. Amennyiben a küldemény törékeny, sérülékeny, illetve a tartalom jellege a különleges adatkezelést indokolja, abban az esetben az Eladó a küldemény feladásakor egyértelműen rögzíti és feltünteti a címiraton a „sérülékeny, törékeny” feliratot, biztosítva ezáltal a tőle elvárható kellő körültekintést a szállításból adódó esetleges sérülések elkerülése érdekében.

Felhívjuk minden Vásárlónk figyelmét arra, hogy amennyiben a küldemény átvételekor akár mennyiségi, akár minőségi hiányosságot vél felfedezni, vagy állapít meg, jogosult a futár jelenlétében kármegállapítási jegyzőkönyvet felvenni, illetve kérje is a jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben ilyen kármegállapítási jegyzőkönyvet nem vesznek fel, az jogvesztéssel jár.

Ha a részleges elveszés vagy a megsérülés a kézbesítéskor azonnal nem ismerhető fel, azt a kézbesítéstől számított három munkanapos jogvesztő határidőn belül tudja Ön, mint Vevő a futárszolgálathoz vagy az Eladóhoz írásban bejelenteni. Minderre tekintettel felhívjuk minden Vásárlónk figyelmét, hogy az áru átvételét követő 3 munkanapon belül minden esetben vizsgálja meg az árut, hogy az a szállításkor nem sérült-e/ nem hiányos-e, mivel a szállításból eredő kár érvényesítésére kizárólag ezen 3 munkanapon belül van lehetőség.

Az áruban a szállításból eredően bekövetkezett károkért az Eladó felelősséget nem vállal.

5.10.5. Felelősségvállalás a kézbesítésért

A kiszállítás sikertelensége, és ezáltal a megrendelés nem teljesítése nem róható fel a feladó részére abban az esetben, ha

a. a Vevő által megadott szállítási cím nem megközelíthető a kiszállító által használt gépjárművek bármelyikével,

b. a Vevő rossz szállítási címet, telefonos elérhetőséget adott meg Feladó (Eladó) részre,

c. a Vevő egyéb saját hibája, problémája okán nem veszi át a küldeményt.

Az Eladó a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli és az érintett, fent említett szállítást végző szolgáltató felé továbbítja a Vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat.

6. Elállási jog

Az Eladó tájékoztatja Vevőit, hogy a megrendelt termék esetében a Fogyasztói minőségben eljáró Vevőt elállási jog illet meg a 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 29.§ d) és e) pontja alapján.

Megilleti az Eladót az elállás joga abban az esetben, amennyiben olyan áru megrendelése történt, amely a készletből kifogyott, és azt az Eladó már nem tudja megfelelő időn belül beszerezni. Elállás esetén az Eladó azonnal felveszi a Vevővel a kapcsolatot egyeztetés, és a felek megállapodása alapján a megrendelt termék más termékre történő szerződésmódosítása céljából, amennyiben a Vevő ezt nem fogadja el, a Vevő által esetlegesen már megfizetett összeget az Eladó 15 napon belül visszautalja a Vevő bankszámlájára.

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Fogyasztó (kizárólag önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyek, civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis-és középvállalkozás részére) a fogyasztóvédelmi törvény szerint az az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a

a. terméknek,

b. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

c. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától

számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán az Eladó székhelyére vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Eladó részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt vagy az alábbi linken keresztül elérhető elállási nyilatkozat – mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Az Eladó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe az Eladó a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Eladó címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék az Eladó címére történő visszaküldésének közvetlen költsége a Fogyasztót terheli. Az Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Tájékoztatjuk, hogy a Vevő mint Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Eladó visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe. Elállás esetén az Eladó a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.2. A Fogyasztót megillető elállási jog alóli kivételek

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi, az Eladó által eladott termékek tekintetében:

a. olyan termék tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac az Eladó által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

b. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő az Eladó, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak;

c. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Ilyen termék különösen a weboldalon elérhető kontaktlencse is.

d. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

7. Hibás teljesítés, kellékszavatosság, jótállás

Az Eladó minden esetben meggyőződik arról, hogy a feladott áru sértetlen és a csomagolás megfelelő, melyről fényképfelvételt is készíthet. Amennyiben a küldemény törékeny, sérülékeny, illetve a tartalom jellege a különleges adatkezelést indokolja, abban az esetben az Eladó a küldemény feladásakor egyértelműen rögzíti és feltünteti a címiraton a „sérülékeny, törékeny” feliratot, biztosítva ezáltal a tőle elvárható kellő körültekintést a szállításból adódó esetleges sérülések elkerülése érdekében.

Felhívjuk minden Vásárlónk figyelmét arra, hogy amennyiben a küldemény átvételekor akár mennyiségi, akár minőségi hiányosságot vél felfedezni, vagy állapít meg, jogosult a kézbesítő jelenlétében kármegállapítási jegyzőkönyvet felvenni, illetve kérje is a jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben ilyen kármegállapítási jegyzőkönyvet nem vesznek fel, az jogvesztéssel jár.

Az áruban a szállításból eredően bekövetkezett károkért az Eladó felelősséget nem vállal.

7.1 Hibás teljesítés

Az Eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Az Eladó a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

7.2 Kellékszavatosság

A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, egyéb Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Ha a Vevővel kötött szerződés tárgya használt dolog, akkor az elévülési határidő egy év. A Vevő kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

Kellékszavatossági igénye alapján a Vevő választása szerint

a. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy az Eladónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne,

b. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti,

c. a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy

d. a szerződéstől – a jelentéktelen hiba kivételével – elállhat, ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy a kijavítási vagy a kicserélési kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy az Eladónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Tájékoztatjuk Vevőinket, hogy a weboldalon keresztül megvásárolható kontaktlencsék kijavítására annak természetéből eredően nincs lehetőség, így elsősorban az áru kicserélése kérhető.

Egyéb esetekben ha a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Abban az esetben, ha a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Abban az esetben, ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény az Eladó részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – az Eladó köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve köteles elvégezni. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. Kicserélés vagy elállás esetén az Eladó nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az Eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Eladóval közölni. Hiba esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha az Eladó a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladó terhelik. Ha azonban a dolog meghibásodásában a Vevő terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Vevő köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha az Eladó e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Az Eladó által Vevőnek eladott termék hibája esetén a Vevő követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

7.3 Jótállás

Az Eladó nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja, jogérvényesítési lehetőségek

8.1.1. Panaszügyintézés helye

A Vevő az áruval vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Levelezési cím: PAPP OPTIKA N. 01 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 4024 Debrecen, Vár u. 10/C. fsz. 2., E-mail cím: centrum@pappoptika.eu).

8.1.2. Panaszügyintézés módja

Az Eladó a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Eladó a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig őriz, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel. Az Eladó a jegyzőkönyv egy példányát személyesen (üzlethelyiségben) közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vevőnek átadni köteles, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles. az Eladó a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vevőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben az Eladó az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Vevő egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. az Eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén az Eladó az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vevőt.

8.1.3. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája megtalálható: http://jarasinfo.gov.hu/.

8.2 Jogvita

Amennyiben az Eladó és Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vevő számára:

 1. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése a Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes békéltető testületnél. A területileg illetékes békéltető testületek listája:
  1. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Békéltető testület
   • levelezési cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,
   • telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422
   • e-mail: info@baranyabekeltetes.hu
   • web: www.baranyabekeltetes.hu
  2. Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
   • levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.
   • Tel.: (+36) 76 501 525, 501 532
   • Fax: (+36) 76 501 538
   • Mobil: (+36) 70 938 4765
   • E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
   • honlap: www.bacsbekeltetes.hu
  3. Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
   • E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
   • Telefon: 06-66-324-976
   • Fax: 06-66-324-976
  4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
   • Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
   • Telefon: 46/501-091 (új ügyek), 46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)
   • E-mail: bekeltetes@bokik.hu
   • www.bekeltetes.borsodmegye.hu
  5. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető Testület
   • Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
   • Telefon: 06-1-488-2131
   • E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
   • Honlap cím: bekeltet.bkik.hu
  6. Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
   • Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
   • Telefon: +36-62/554-250/118
   • Ügyfélfogadás: H-P: 9.00-11.00 között
   • E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
  7. Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
   • Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
   • Telefon: 06-22/510-310
   • Fax: 06-22-510-312
   • E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
   • Honlap: http://www.bekeltetesfejer.hu/
  8. Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
   • Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
   • Telefon: 06-96-520-217
   • email: bekeltetotestulet@gymskik.hu
  9. Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
   • Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
   • Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
   • Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
   • Fax: 06-52-500-720
   • E-mail: bekelteto@hbkik.hu
  10. Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Békéltető Testület
   • Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
   • Telefon: +36 36 416-660/105 mellék
   • E-mail: bekeltetes@hkik.hu
   • Levélcím: 3300 Eger, Postafiók 440.
  11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által Működtetett Békéltető Testület
   • Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 303-304. szoba.
   • E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
   • Telefon: 20/373-2570
  12. Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
   • Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
   • Telefon: 06-34-513-010
   • Fax: 06-34-316-259
   • Email: bekeltetes@kemkik.hu
   • web: www.kemkik.hu
   • https://www.kembekeltetes.hu/
  13. Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
   • Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A
   • Telefon: 06-32-520-860
   • Fax: 06-32-520-862
   • E-mail: nkik@nkik.hu
   • Web: www.nkik.hu
  14. Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
   • 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
   • Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
   • E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
   • Telefon: 06-1-792-7881
   • http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php
   • vagy www.pestmegyeibekelteto.hu
  15. Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
   • Címe: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
   • Telefon: 06-82-501-000, 06-82-501-026
   • e-mail cím: skik@skik.hu
   • www.skik.hu
  16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
   • Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
   • Telefon: 06-42-420-180
   • Fax: 06-42-420-180
   • E-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu
  17. Tolna Megyei Békéltető Testület
   • Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
   • Telefon: 06-74-411-661
   • Mobil: 06-30-664-2130
   • Fax: 06-74-411-456
   • E-mail: kamara@tmkik.hu
  18. Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
   • 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
   • telefon: 06-94-312-356, 06-94-506-645
  19. Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
   • Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
   • Telefon: ügyfélfogadási időben: 06-88-814-121, a kamara titkársága: 06 88 814-111
   • Fax: 06-88-412-150
   • E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
   • Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu
  20. Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
   • Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
   • Telefon: 06-92-550-513
   • Fax: 06-92-550-525
   • E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
   • http://www.bekelteteszala.hu/
 2. Bírósági eljárás kezdeményezése fogyasztói jogviták online rendezése: A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára. A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett által működtetett békéltető testület dönti el. Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében. Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait. Amennyiben a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni Önnek. A Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, onlinevita@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31

9. Dokumentumok

 • Általános szerződési feltételek LETÖLTÉS
 • Elállási, felmondási tájékoztató LETÖLTÉS
 • Elállási nyilatkozat LETÖLTÉS
 • Termékszavatosság, kellékszavatosság, jótállás LETÖLTÉS
 • Üzlethelyiségen kívüli történő értékesítés LETÖLTÉS

A Honlapon történő vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Az Eladót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. december 01.